Μαθησιακές Δυσκολίες & Αντιμετώπιση

 Από  14/09/2021

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;

Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως μία κατηγορία στην οποία εντάσσονται τα παιδιά με δυσκολίες στη μαθησιακή διαδικασία. Η δυσλεξία, η δυσορθογραφία και τέλος, η δυσαριθμησία αποτελούν τις βασικές μαθησιακές διαταραχές. Βέβαια, προκειμένου να αναγνωρισθεί η ύπαρξη των μαθησιακών δυσκολιών τίθενται ορισμένα κριτήρια. Αρχικά, η σχολική μάθηση είναι μία απαιτητική δραστηριότητα που προϋποθέτει την ανταπόκριση του παιδιού σε συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους. Απαιτείται να υπάρξουν τεκμηριωμένες αποδείξεις που να αποδεικνύουν πως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν προσανατολίζεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Επιπρόσθετα, χρειάζεται η ύπαρξη ενδείξεων σε ψυχολογικές/νοητικές λειτουργίες, καθώς και το γεγονός πως οι μαθησιακές δυσκολίες δεν οφείλονται σε προβληματικές συμπεριφορές ή μειονεξίες. (Αλεξόπουλος, 2011).

 

Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών;

Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών. Βέβαια, η διάγνωση προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλιών για επικοινωνία και βοήθεια από το ίδιο το παιδί. Για τον λόγο αυτό, τόσο οι εκπαιδευτικοί, οι ειδικοί θεραπευτές όσο και οι γονείς οφείλουν να ενθαρρύνουν την κάθε του προσπάθεια και να εστιάζουν στα θετικά του σημεία. Καταλήγοντας, όσο πιο σύντομα γίνεται ο εντοπισμός των μαθησιακών δυσκολιών τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η παρεμβατική διαδικασία (Πόρποδας, 2003).

 

 

Βιβλιογραφία

  • Αλεξόπουλος, Χ. (2011). Μαθησιακές Δυσκολίες και Ειδικοπαιδαγωγική Παρέμβαση. (Διαθέσιμο:http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=1065&bitstream=1065_01#page/1/mode/1up, προσπελάστηκε στις 15/5/2021)
  • Πόρποδας, Κ. (2003). Η Μάθηση και οι Δυσκολίες της. Αθήνα: Ιδιωτική έκδοση.

 

Επιμέλεια Άρθρου:

Μάρθα Ι.Ηλιοπούλου
Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος
MA Special Education/B.T.E.C Edexcel
Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών
www.my-book.gr

Τι πιστεύετε εσείς;

0 0 ψήφοι
Article Rating
Συνδρομή
Ειδοποίηση για
0 Comments
Inline Feedbacks
Προβολή σχολίων