Οι ανεπιθύμητες ενέργειες στο δέρμα είναι πολύ συχνές για τους ασθενείς με καρκίνο, γεγονός που επηρεάζει την ποιότητα ζωής και την αυτοπεποίθησή τους.