Όταν γίνεται κάποιος γονιός, αντιλαμβάνεται ότι κάθε χρόνο, καθώς το παιδί του περνάει από ηλικία σε ηλικία οι ανάγκες του συνεχώς διαφοροποιούνται και μαζί με αυτές πρέπει και αυτός να εξελίξει τις παροχές του προς αυτό και να προσαρμοστεί στην εκάστοτε φάση. Έτσι λοιπόν και όταν το παιδί περνάει από την προσχολική περίοδο στην σχολική δημιουργείτε μια νέα πρόκληση για τον γονέα, αυτή του να αναπτύξει δεξιότητες μελέτης για το σπίτι. Τι πρέπει λοιπόν να ξέρει ένας γονιός, ώστε να βοηθήσει το παιδί αφενός να χειριστεί πολύ καλά την ύλη που μελετά και αφετέρου να ολοκληρώσει τις σχολικές του εργασίες;