Το Μουρουνέλαιο πρόκειται για έλαιο που προέρχεται από το ήπαρ του ψαριού Γάδος ή Μουρούνα. Ψαρεύεται κυρίως στον Ατλαντικό και μεταφέρεται γρήγορα στην ξηρά προκειμένου να ακολουθήσει η ειδική κατεργασία εξαγωγής του μουρουνελαίου.