Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό: Τα πώς και τα γιατί!

Το Νηπιαγωγείο αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στη ζωή των παιδιών και έναν σημαντικό πρώτο χώρο κοινωνικοποίησης και αγωγής. Συγχρόνως, είναι...
 20/04/2018