Η Σπιρουλίνα είναι ένα φωτοσυνθετικό κυανοβακτήριο ελικοειδούς σχήματος που ανήκει στο γένος Arthrospira. Τα πιο κοινά είδη είναι τα platensis και maxima, με το δεύτερο να είναι κατανεμημένο κυρίως σε περιοχές της Αφρικής, της Ασίας και της Ν. Αμερικής. Ο όρος Σπιρουλίνα προκύπτει από την αρχική κατάταξή της στο ομώνυμο γένος, όνομα που χρησιμοποιείται ακόμα για παραδοσιακούς και πρακτικούς λόγους.