Σταφυλόκοκκος σε Παιδιά: Συμπτώματα, Διάρκεια & Αντιμετώπιση

Ο χρυσίζων παθογόνος σταφυλόκοκκος aureus είναι ένα βακτήριο Gram(+) θετικό, το οποίο αποικίζει πολύ συχνά τη μύτη, τον ρινοφάρυγγα και...
 09/04/2024