Τα παιδιά από την βρεφική ηλικία επιζητούν το παιχνίδι και τη συναναστροφή με τους άλλους. Πολλές φορές όμως από την προσχολική κιόλας ηλικία διαφαίνεται ότι τα παιδιά μπορεί να δυσκολευτούν να συνυπάρχουν με άλλα παιδάκια και να παίζουν μαζί τους. Όσο λοιπόν και να ακούγεται αυτονόητο, πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά ώστε να μάθουν πώς να παίζουν!