Η ευφυΐα, τις περισσότερες φορές, προσδιορίζεται από παράγοντες που συνδέονται με το σχολείο και τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών. Υπάρχουν, όμως, παράλληλα εκατοντάδες άλλοι τρόποι, με τους οποίους τα παιδιά μπορούν να εκδηλώσουν την ευφυΐα τους.
Οι σύγχρονοι επιστήμονες τονίζουν ότι σχεδόν όλα τα παιδιά έχουν ειδικά «ταλέντα». Τα παιδιά μπορούν να επιδείξουν ιδιαίτερη εξυπνάδα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους όπως μέσα από λέξεις, αριθμούς, μουσικούς φθόγγους, ζωγραφιές ή αθλήματα… Κάποτε, ένας ανώνυμος παρατηρητής είπε πως «όλα τα παιδιά είναι προικισμένα, απλώς, κάποια ανοίγουν το «πακέτο» των ικανοτήτων τους αργότερα από κάποια άλλα». 
Το βέβαιο είναι ότι οι γονείς μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αφύπνιση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών τους μέσω των εμπειριών και των ερεθισμάτων που τους προσφέρουν καθημερινά στο σπίτι.