Αναμφισβήτητα οι γονείς πριν ακόμη έρθουν στον κόσμο τα παιδιά τους έχουν φανταστεί την ιδανική ζωή για αυτά. Έχουν κάνει χιλιάδες όνειρα για τη ζωή τους. Τα όνειρα αυτά περιλαμβάνουν αρχικά το σωστό τρόπο συμπεριφοράς, ώστε το παιδί τους να εξελιχθεί σε έναν αξιόλογο άνθρωπο για την κοινωνία. Επίσης, να είναι επιτυχημένα στην επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή. Αυτό σημαίνει να σπουδάσουν, να έχουν μία ανοδική επαγγελματική πορεία και να επιλέξουν στο μέλλον έναν εξίσου αξιόλογο άνθρωπο για να κάνουν τη δική τους οικογένεια.