Τα αντιβιοτικά παρασκευάστηκαν πριν από 50 περίπου χρόνια με σκοπό να καταπολεμήσουν μικροβιακές λοιμώξεις. Μέχρι την ανακάλυψη τους, πολλές μικροβιακές λοιμώξεις ήταν θανατηφόρες. Σήμερα, μια νέα απειλή εμφανίζεται: πολλές λοιμώξεις που έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς κατά το παρελθόν θα μπορούσαν να ξαναγίνουν θανατηφόρες, διότι τα μικρόβια που τις προκαλούν έχουν γίνει ανθεκτικά στα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούμε.