Η Boxing Day είναι η ημέρα μετά τα Χριστούγεννα (26 Δεκεμβρίου), είναι επίσημη αργία στις Αγγλία και Ιρλανδία αλλά και σε άλλες χώρες της κοινοπολιτείας των Εθνών κυρίως με χριστιανικό πληθυσμό. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το πότε ξεκίνησε και από ποιον. Για κάποιους οι ρίζες ανάγονται ακόμη και στα τελευταία χρόνια της Ρωμαϊκής κυριαρχίας, ή στον Μεσαίωνα. “Boxing Day” σημαίνει “Ημέρα του Κουτιού” στην ελληνική μετάφραση και στη σύγχρονη εποχή, η ονομασία μπορεί να αποδοθεί στο άνοιγμα των δώρων των Χριστουγέννων τη συγκεκριμένη ημέρα (εάν αυτό δεν έχει συμβεί ήδη στις 25 Δεκεμβρίου).