“Η αλλαγή συμβαίνει σε μια στιγμή. Συμβαίνει τη στιγμή που αποφασίζετε να αλλάξετε.” Allyson Lewis