Το 50% με 60% των βρεφών παθαίνει σύγκαμα τουλάχιστον μια φορά κατά την διάρκεια της βρεφικής ή και παιδικής ηλικίας. Συχνά αίτια του συγκάματος αποτελούν: η τριβή, τα βακτήρια, τα ούρα, τα κόπρανα και το κλειστό περιβάλλον της μηρογεννητικής περιοχής. Συνεπώς το δέρμα χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα κάθε φορά που αλλάζετε την πάνα. Καθημερινά χρειάζονται 7-8 πάνες αλλαγής και ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα της περιοχής.